Seccions Territorials

Secció Aragonesa

La Secció Aragonesa, des de l’any 2006 i de manera regular, ha organitzat un seguit d’actes, la majoria d’ells amb la col·laboració d’altres entitats i institucions, com és el cas del Govern d’Aragó i la Universitat de Saragossa.

La majoria d’aquestes activitats estan estretament vinculades a l’àmbit acadèmic i en concret, a una de les principals temàtiques lluquianes, com és la història del pensament econòmic. Amb seu a la Universitat de Saragossa, la Secció Aragonesa compta amb un nombre estable de membres de la secció, així com d’Amics de la Fundació.

La Càtedra Ernest Lluch, creada l’any 2011 mitjançant un conveni entre la Universidad de Zaragoza i la Fundació Ernest Lluch, amb l’ajuda de la Conselleria d’Economia i Ocupació del Govern d’Aragó, va contribuir des d’Aragó al desenvolupament i difusió dels estudis i investigacions sobre pensament econòmic fins el 2014, data de la seva dissolució

Activitats principals:

  • Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses
  • Seminari d’Estiu d’Història del Pensament Econòmic (UIMP)
  • Edició d’opuscles i de llibres d’Història del Pensament Econòmic
  • Workshop d’Història del Pensament Econòmic

Dades d’interès:

Adreça
Universidad de Zaragoza Facultad de Derecho
Dpto de Economía
Pedro Cerbuna, 12
50009 Zaragoza
e-mail
aragon@fundacioernestlluch.org

Membres secció aragonesa:

President
Alfonso Sánchez Hormigo.
Secretari
José Luis Malo Guillén.
Vocal
Manuel Contreras Casado.
Vocal
Juan José Badiola Díez,
Eva Almunia Badía,
Eduardo Bandrés Moliné,
Javier Callizo Soneiro,
Francisco Comín Comín,
Aurora Egido Martínez,
Carlos Escó Sampériz,
Guillermo Fatás Cabeza,
Eloy Fernández Clemente,
Marcelino Iglesias Ricou,
Santiago Lanzuela Marina,
Alberto Larraz Vileta,
José Mª Serrano Sanz.

Secció Valenciana

En els anys que Ernest Lluch va estar a la Universitat de València es va convertir en un referent intel·lectual i polític, i els seus treballs van reinterpretar el model de creixement econòmic valencià.

Companys i amics de Lluch, tant de l’acadèmia com de la política, constitueixen la Secció Valenciana, amb seu al recinte renaixentista del castell d’Alaquàs, població de l’Horta Sud en la qual l’any 1975 Ernest Lluch i altres nou representants de partits de l’àmbit de l’esquerra ( els 10 d’Alaquàs) van ser detinguts a la casa d’exercicis espirituals de la Puríssima.

La Secció Valenciana promou activitats acadèmiques i culturals, com ara jornades, seminaris, conferències i concerts de música clàssica.

Activitats principals:

  • Cicles de Diàleg-Valencia IVIE
  • Concert en la memòria d’Ernest Lluch a Alaquàs
  • Actes d’homenatge en col.laboració amb la Universitat de València

Dades d’interès:

Adreça
Castell d’Alaquàs.
C/Major 88. ALAQUÀS (VALÈNCIA).
e-mail
valencia@fundacioernestlluch.org

Membres secció valenciana:

President
Salvador Almenar.
Vicepresidents
Salvador Salort (Alacant),
Daniel Gozalbo (Castelló).
Secretari
Joaquim Cuevas.
Tresorera
Elvira Garcia Campos.
Vocals
Clementina Ródenas
Villena Manuel Girona
(Vocal executiva)
Ignasi Jiménez Raneda
(Vocal executiva, Alacant)
Ferran Montesa
(Vocal executiva)
Ernest Nabàs
(Vocal executiva, Castelló)
Amàlia Nàcher
(Vocal executiva, Castelló)
Jorge Olcina
(Vocal executiva, Alacant)
Xavier Ribera
(Vocal executiva)
Jorge Alarte Gorbe
Bernardí Cabrer
Rafael de Juan Fenollar,
Josep María del Rivero,
Manuel López Estornell,
Carmen Moya García,
Vicent Soler Marco i M Escudero.