Memòries

La Fundació Ernest Lluch publica anualment la Memòria d’Activitats de l’entitat i la posa a l’abast de tota persona interessada en format PDF:

També es publiquen els comptes de l’entitat a la Memòria Econòmica amb la inclusió de l’auditoria de comptes de cada any: