Avís Legal

AVÍS LEGAL:
INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL
De conformitat amb el que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informem que el titular del lloc web www.fundacioernestlluch.org és FUNDACIÓ ERNEST LLUCH amb CIF G-62881156 amb qui es pot contactar a l’adreça següents:

Fundació Ernest Lluch
Edifici Biblioteca
Santa Eulàlia, 66 – 80
08340 Vilassar de Mar

Telèfon: 937.590.084
Direcció de correo electrònico: secretaria@fundacioernestlluch.org
Registro de Fundaciones: 1678 (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya)
Delegado de Protección de Datos: secretaria@fundacioernestlluch.org

Política de protecció de dades
POLÍTICA DE PRIVACITAT
De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 2016/279, us informem del següent:

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Per al vostre coneixement, i als efectes legalment previnguts, us informem que la FUNDACIÓ ERNEST LLUCH (d’ara endavant, la Fundació o el responsable del tractament), amb domicili a Santa Eulàlia, 66 – 80 08340 Vilassar de Mar i correu electrònic secretaria@fundacioernestlluch.org, recollirà i tractarà les vostres dades personals amb les següents finalitats i bases de legitimació:


1.1 ARXIU
Finalitats basades en interès legítim: Les dades personals incorporades a l’Arxiu de la Fundació seran tractades sobre la base de l’interès legítim i amb la finalitat de poder complir amb els seus objectius fundacionals, entre les quals la posada a disposició del fons documental d’Ernest Lluch i Martín.
Les dades seran tractades amb finalitats darxiu per raó dinterès públic, finalitats de recerca científica, històrica, o amb finalitats estadístiques, sempre que sestableixin les garanties adequades establertes pel mateix Reglament.
Finalitats basades en consentiment:

1.1 ÒRGANS DE GOVERN
Finalitats basades en obligació legal: Les dades personals de membres dels òrgans de govern seran tractades per complir les obligacions legals aplicables a la Fundació.
Finalitats basades en interès legítim: Les dades personals dels membres de l’òrgan de govern seran tractades en la mesura necessària per promoure les activitats i fins fundacionals.
Finalitats basades en consentiment: Les dades personals relatives a la seva imatge seran tractades en la mesura necessària per a la promoció de les activitats de la Fundació.

1.2 BENEFICIARIS I CONTACTES
Finalitats basades en consentiment: Les dades personals seran tractades amb la finalitat de poder mantenir la relació entre la nostra organització sense ànim de lucre i els seus beneficiaris, incloent-hi les finalitats següents:
• -Participació a les activitats i esdeveniments de la Fundació en qualitat de subscriptors, contacte, visitants, participants o beneficiaris segons el cas.
• -Atendre qualsevol sol·licitud enviada a través del nostre formulari de contacte.
• -Rebre el nostre butlletí de notícies.
Finalitats basades en interès legítim: Les dades personals de les persones que han participat en actes i esdeveniments de la Fundació i que mantenen contacte regular amb aquesta, seran tractades per mantenir-los informats de les nostres activitats i esdeveniments, així com per a l’enviament de butlletí de notícies, excepte que s’hi oposin comunicant-ho al correu electrònic secretaria@fundacioernestlluch.org

1.3 PERSONAL I RECURSOS HUMANS
Finalitats basades en consentiment: La identificació necessària de les persones que formen part de l’equip humà de la FUNDACIÓ ERNEST LLUCH per realitzar-ne les activitats i els fins fundacionals.

1.4 PROVEÏDORS
Finalitats basades en interès legítim: El tractament de dades personals en la mesura necessària per complir els fins fundacionals i les activitats de la Fundació.
Per a tots els tractaments, finalitats i legitimacions esmentades, totes les dades sol·licitades tenen caràcter obligatori, en cas de no ser facilitades, la FUNDACIÓ ERNEST LLUCH no garanteix que els serveis prestats s’ajustin completament a les vostres necessitats o sol·licituds.

2. TERMINIS DE CONSERVACIÓ: Les dades personals seran conservades durant el termini legal per a cadascun dels fitxers anteriors, excepte les dades de l’ARXIU que seran mantingudes per raons històriques i estadístiques durant tota la vida útil de la pròpia Fundació.

3. PROCEDÈNCIA: Les dades personals que figuren a l’Arxiu o altres fitxers han estat obtingudes directament dels interessats, o derivades de les diverses activitats públiques o privades d’Ernest Lluch Martín durant la seva trajectòria professional i política i cedides a la Fundació.

4. DESTINATARIS: Les dades personals només seran comunicades a tercers per complir amb les obligacions legals, o en la mesura necessària per a la prestació dels serveis sol·licitats (incloent-hi proveïdors) o amb el seu consentiment. Igualment seran comunicats als col·laboradors i/o patrocinadors d’un esdeveniment, només si cal per motius legals, d’organització o de seguretat.

5. MESURES DE SEGURETAT: La FUNDACIO ERNEST LLUCH ha adoptat mesures tècniques i organitzatives per mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal en virtut del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa adequades en relació amb la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

El Lloc Web utilitza cookies i el seu ús es detalla a la clàusula Cookies.
A més, el lloc web disposa de les mesures de seguretat de la informació generalment utilitzades, com són: protocol HTTPS (certificat SSL), tallafocs, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics així com altres mesures de seguretat adequades, a fi d’evitar l’accés no autoritzat a les dades facilitades.


6. DRETS: Qualsevol persona té dret a:
• revocar-ne el consentiment.
• sol·licitar l’accés a les dades personals que us concerneixen.
• sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
• sol·licitar la limitació del tractament.
• oposar-se al tractament (si hi ha interès públic o interès legítim).
• sol·licitar la portabilitat.
En tots els casos podreu exercir els vostres drets per correu electrònic adreçant-vos a l’adreça secretaria@fundacioernestlluch.org acompanyat d’una còpia del vostre document nacional d’identitat (o un altre document legalment vàlid, tal com el vostre passaport o similar) o directament al nostre Delegat de Protecció de Dades secretària@fundacioernestlluch.org
En cas de considerar que els vostres drets no han estat satisfets, qualsevol persona pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del web www.agpd.es.

Política de propietat intel·lectual
POLÍTICA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I DRETS DELS USUARIS
L’usuari del web de la FUNDACIÓ ERNEST LLUCH no pot reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que compti amb l’autorització expressa i per escrit de la Fundació o disposeu d’una habilitació legal.
Els continguts de la web són titularitat exclusiva de la Fundació, o de tercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc web incloent, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i qualsevol altre element que aparegui a la web.

COOKIES
1. Què és una cookie?
Una cookie és un petit arxiu que genera una informació que es guarda a l’ordinador, una tauleta o un mòbil quan l’usuari navega a Internet i serveix perquè aquest dispositiu electrònic pugui ser reconegut posteriorment en aquest mateix web. Les cookies instal·lades a la nostra web, ja siguin les nostres, dels nostres socis comercials o altres parts, no reconeixen personalment l’individu, només el dispositiu electrònic que utilitzes. Les cookies no fan malbé aquest dispositiu de forma alguna, sinó que permeten accedir a diverses funcions importants del lloc web, per exemple, us permeten fer reserves i tornar a pàgines que heu cercat abans. També serveixen per mantenir el lloc web segur, recordar les preferències i personalitzar el contingut del lloc web de manera que sigui més pertinent per a vostè.
L’usuari web té l’opció en tot moment de permetre i/o controlar la instal·lació i ús de cookies al dispositiu electrònic.

2. La nostra política sobre cookies
Per utilitzar aquest lloc web al complet, i el vostre ordinador, tauleta o mòbil quan navega a Internet, haureu d’acceptar les cookies ja que moltes funcionalitats en línia han estat dissenyades específicament per funcionar per mitjà de l’ús de cookies. És important assenyalar que les galetes que s’han instal·lat per mitjà d’aquest lloc web no guarden informació de caràcter personal seva o dades sensibles (com el nom, l’adreça o les dades de pagament).
Perquè la informació sobre cookies quedi més clara, les hem dividit en 5 categories:

Cookies fonamentals

Permeten moure’s pel lloc web i utilitzar les seves funcions (per exemple, per accedir a zones del lloc web amb control de seguretat). Sense aquestes galetes, no podem prestar-vos els serveis que heu sol·licitat (com la utilització de les cistelles de la compra o l’accés a les vostres comandes). Les cookies fonamentals són l’única categoria que no cal que acceptis per fer servir el nostre lloc web. Pots trobar més informació relativa al que passa si no permets la instal·lació de cookies a la secció corresponent al final d’aquesta política.
A continuació enumerem les ‘cookies fonamentals’ principals utilitzades juntament amb una explicació de per a què s’utilitzen: cap.

Cookies de rendiment i analítiques

Recull informació estadística sobre com s’utilitza el lloc web (per exemple, quines pàgines visita amb més freqüència i si surten missatges d’error de les pàgines web). La informació agregada d’aquestes galetes només s’utilitzarà per millorar el funcionament del lloc web.
Moltes d’aquestes galetes són galetes de tercers però a continuació enumerem les principals galetes de rendiment que s’utilitzen amb una explicació de per a què s’utilitzen:
– Google Analytics: permeten generar un ID d’usuari anònim, i permet fer comptabilitzar quantes vegades un usuari ha visitat una web. Registra igualment la primera i última vegada que es va visitar la web. Finalment calcula quan s’acaba una sessió, origen de l’usuari i les paraules clau usades. Es tracta doncs del seguiment de trànsit, visites, etc.

Cookies de funcionalitat

Recorden les opcions que heu triat al lloc web (com les diferents cerques que heu fet) i proporcionen funcions millors i més personalitzades. També es poden utilitzar per prestar serveis que heu sol·licitat (com veure un vídeo o comentar en un bloc). Aquestes galetes no ens poden dir com navega o utilitza altres llocs web, únicament per aquest lloc web.
A continuació enumerem les galetes de funcionalitat principals amb una explicació de per a què les utilitzem: cap.

Cookies de publicitat
Cookies de tercers (és a dir, galetes que nosaltres no instal·lem al dispositiu)

Permet mostrar publicitat més pertinent per a vostè i per als seus interessos. També s’utilitzen per limitar la quantitat de vegades que veieu un anunci i ajuden a mesurar l’eficiència d’una campanya de publicitat. Es tracta normalment de cookies de tercers per la qual cosa podeu veure l’apartat següent sobre aquestes. No les instal·lem nosaltres, sinó que com el seu nom indica són instal·lades per tercers a través dels seus programes i funcionalitats.
Alguns d’aquests tercers poden instal·lar cookies al vostre ordinador inclouen:
Google Analytics: permeten generar un ID d’usuari anònim, i permet fer comptabilitzar quantes vegades un usuari ha visitat una web. Registra igualment la primera i última vegada que es va visitar la web. Finalment calcula quan s’acaba una sessió, origen de l’usuari i les paraules clau usades. Es tracta doncs del seguiment de trànsit, visites, etc.

3. Gestió de cookies
Què passa si no permeto la instal·lació de cookies?
Si no s’activen les cookies al vostre ordinador, tauleta o mòbil, la vostra experiència al lloc web pot ser limitada. Per exemple, potser no podeu navegar totalment i lliurement o afegir productes a la cistella de la compra i comprar-los. stionar cookies a la tauleta i/o telèfon mòbil, consulteu el manual d’ocupació o els fitxers d’ajuda en línia.

Google Chrome

Al menú de configuració, seleccioneu ‘mostrar configuració avançada’ a la part inferior de la pàgina, seleccioneu la tecla de “configuració de contingut” a la secció de privadesa.
La secció de la part superior de la pàgina que apareix us dóna informació sobre les cookies i us permet fixar les cookies que voleu. També us permet esborrar qualsevol galeta que tingueu emmagatzemada en aquell moment.

Mozilla Firefox

Al menú d’eines, seleccioneu ‘opcions’
Seleccioneu l’etiqueta de privadesa al requadre d’opcions
Del menú desplegable trieu ‘usar configuració personalitzada per a l’historial’. Això mostrarà les opcions de galetes i podrà optar per activar-les o desactivar-les marcant la casella corresponent.

Internet Explorer 6+

Al menú d’eines, seleccioneu ‘Opcions d’Internet’
Feu clic a la pestanya de privadesa
Veureu un cursor de desplaçament per configurar la privadesa que té sis posicions que us permeten controlar la quantitat de cookies que s’instal·laran: Bloquejar totes les cookies, Alta, Media Alt, Media (nivell per defecte), Baixa, i Acceptar totes les cookies.

Safari browser

Al menú de configuració, seleccioneu l’opció de preferències
Obriu la pestanya de privadesa
Seleccioneu l’opció que vulgueu de la secció de ‘bloquejar cookies

Tots els altres navegadors
Si voleu obtenir informació sobre com gestionar les cookies en altres navegadors, haureu de consultar la vostra documentació o fitxers d’ajuda online.

4. Com desactiu/actiu les cookies de tercers?
Com s’ha comentat anteriorment, es tracta de cookies de tercers que no instal·lem nosaltres. Haurà de mirar als llocs web daquests tercers per obtenir informació sobre les cookies que instal·len i com les pot gestionar.