Missió i Valors

La Fundació pretén fomentar el diàleg com a eina d’entesa i coneixement així com, mantenir viva la memòria d’Ernest Lluch, el seu pensament i la seva obra.

El diàleg és un concepte que s’associa al llegat humanista d’Ernest Lluch i que l’entenem com a essència de la democràcia pura, de la pulsió no bel·ligerant de l’ésser humà. Fomentem el diàleg des d’una metodologia de treball basada en la reflexió dialogada sense intermediaris ni moderadors amb l’objectiu de contrastar i integrar el debat expert

És en aquest sentit que, després d’un primer període constituent i d’establiment d’una programació estable d’activitats, la Fundació Ernest Lluch reorienta la seva missió per centrar la seva acció en el foment i promoció del diàleg com a eina d’entesa i coneixement. Aquest és avui l’eix central de reflexió que guia la programació d’activitats de la Fundació, més enllà de la tasca permanent d’Arxiu i Memòria, principi fundacional irrenunciable.

La Fundació projecta a futur les inquietuds d’Ernest Lluch, amb la voluntat de què la figura de Lluch no sigui un final sinó un inici generador de saber i reflexió per a la ciutadania.

Col·leccions, les publicacions editades
o coeditades per la Fundació Ernest Lluch, de l’any 2002 ençà.

La Fundació Ernest Lluch convoca diferents
Premis i Beques, d’acord amb l’objectiu fundacional de mantenir la memòria d’Ernest Lluch,el seu pensament i la seva obra.