AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

I PREMI DE RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI MUSICAL

Ajut biennal a la recerca musical "Ernest Lluch"

Compartir

Data 15/11/2006

Hora 00:00

Organitza

Organiza: Fundación Ernest Lluch

Colabora: Entidad Autónoma de Difusión Cultural

Descarrega

Organitza

CONVOCATÒRIA DEL PREMI DE RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI MUSICAL ERNEST LLUCH

La Fundació Ernest Lluch obre una convocatòria general biennal d’ajut a la recerca per tal de promoure treballs adreçats a l’estudi i la investigació de biografies de compositors, que no en tinguin, dels segles XVIII-XIX, període objecte del treball acadèmic i dels interessos intel·lectuals d’Ernest Lluch. Els projectes hauran de ser inèdits i viables i es dirigiran preferentment a compositors de l’àmbit lingüístic català però sense excloure’n d’altres que puguin justificar la seva relació amb l’àmbit geogràfic i cultural de la Corona d’Aragó i fins i tot de l’austriacisme. 

La convocatòria del Premi de Recuperació del Patrimoni Musical s’adreça a musicòlegs, crítics musicals, llicenciats de les Facultats d’Humanitats, titulats de les Escoles Superiors de Música: Esmuc, Conservatori Superior del Liceu sense fer distinció d’edats. 

Es valoraran el currículum, l’expedient acadèmic dels sol·licitants, la viabilitat del projecte, l’experiència investigadora del candidat o candidata i l’interès científico-històric de la memòria a desenvolupar. 
Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

• Currículum Vitae de l’aspirant on d’entre altres s’indiquin el recorregut professional, les publicacions i l’expedient acadèmic en cas que el sol·licitant ho consideri oportú.
 
• Memòria del projecte a desenvolupar: compositor, fons, finalitat, terminis de desenvolupament del treball que no podrà superar l’any i tots aquells requisits i peculiaritats que es considerin importants. 


Termini de presentació 

El termini de presentació de les sol·licituds queda obert des del moment de la convocatòria, el 15 de juny de 2006., fins el 15 de novembre de 2006

Cal remetre la proposta a la seu de la Fundació adreçada a: Convocatòria Premi de Recuperació del Patrimoni Musical Ernest Lluch per correu ordinari al carrer Sant Jaume 38-40 baixos, 08340 Vilassar de Mar o per correu electrònic a secretaria@fundacioernestlluch.org


Adjudicació del Premi 

La comissió d’avaluació l’integraran membres de la Comissió Cultural de la Fundació Ernest Lluch. Els sol·licitants es comprometen a acceptar la resolució de la comissió d’avaluació, que en cap cas no serà revocada. 

Amb l’adjudicació del premi es subscriurà un conveni on s’especificaran les obligacions i les condicions que hauran de complir les diferents parts. El Premi pot declarar-se desert en cas que així ho consideri oportú l’organització. 


Terminis i dotació

El termini per a la realització de la recerca serà d’un any. Per controlar el compliment dels terminis, es nomenarà un tutor supervisor. 

La dotació prevista atès que no s’estableixen incompatibilitats amb altres activitats remunerades serà de 10.000 euros. S’efectuarà un primer pagament del 50% el moment de la signatura del conveni. El 50% restant es farà efectiu coincidint amb el lliurament de la recerca . El premi està subjecte a la retenció que correspongui segons la legislació vigent.


Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual del treball final serà del seu autor. La Fundació Ernest Lluch que es compromet a editar-lo, en tindrà els drets d’explotació per un termini de temps limitat que s’especificarà en el conveni.