PUBLICACIONS

EN LA ESTELA DE ERNEST LLUCH

Compartir

Autor DDAA

Editor Gobierno de Aragón

Any de publicació 2006

Descarrega

Assaigs d’Història del Pensament Econòmic

Edició a cura d’Alfonso Sánchez Hormigo