AGENDA

CERCAR ACTIVITATS

II PREMI ERNEST LLUCH DE CIÈNCIES SOCIALS I POLÍTIQUES

Convocatòria adreçada als alumnes de Secundària de Catalunya

Compartir

Data 04/05/2007

Hora 00:00

Organitza
Coorganitzen: Estudios de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Pompeu Fabra y Fundación Ernest Lluch.

Descarrega

Organitza

Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra i la Fundació Ernest Lluch, amb el propòsit comú d’incentivar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i Polítiques, convoquen el II Premi Ernest Lluch de Ciències Socials i Polítiques. Aquest premi, dotat amb 2.000 euros, s’atorgarà al millor treball de recerca desenvolupat en qualsevol disciplina de les Ciències Socials i Polítiques realitzat durant el present curs acadèmic 2006-2007, en els centres de Secundària públics, privats o concertats de Catalunya.

• Al Premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d’ensenyament secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

• La Direcció de cada centre d’ensenyament només pot presentar al Premi un treball de recerca. 

• Els treballs de recerca han de ser originals i inèdits. 

• Els treballs de recerca s’han de presentar amb dues còpies impreses (original i còpia) i una còpia en format digital. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre tipus de format (vídeo, casset, web…), també s’han d’adjuntar per duplicat. 

• Es valoraran especialment aquells treballs de recerca que tinguin un enfocament interdisciplinari en el camp de les ciències socials i polítiques. 

• Tots els treballs es presentaran en un sobre o en un paquet tancat en què figuri Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques i el pseudònim de l’autor. En el mateix treball hi constarà només el pseudònim de l’autor. Dins del paquet, en un full a part, es farà constar: 
1. Pseudònim, nom, cognoms, adreça i telèfon de l’alumne/a que concursa. 
2. Nom i cognoms del director o coordinador de batxillerat del centre i telèfon de contacte. 
3. Nom i adreça del centre. 
4. Vistiplau de la Direcció del centre, incloses la signatura i el segell. 

• El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 4 de maig del 2007. 

• El jurat estarà format pel degà dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la UPF, que el presidirà; tres professors d’aquests estudis i tres membres designats per la Fundació Ernest Lluch. La decisió del jurat és inapel·lable. El jurat resoldrà qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases. 

• El premi estarà dotat amb 2.000 €. 

• Es podran atorgar, a criteri del jurat, mencions honorífiques en funció de la qualitat dels treballs seleccionats. 

• El premi i, en el seu cas, les mencions honorífiques, es lliuraran a la seu dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública de la Universitat Pompeu Fabra el dia 29 de juny del 2007. 

• Tots els treballs s’enviaran per correu certificat o es lliuraran personalment, en horari de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 a 17.00 h, a: 
Premi Ernest Lluch al millor treball de recerca de batxillerat en ciències socials i polítiques. 
Secretaria dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública. 
Universitat Pompeu Fabra. 
Ramon Trias Fargas, 25-27. 
08005 Barcelona 

• La decisió del jurat es farà pública a les pàgines web dels Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i de la Fundació Ernest Lluch a partir del 16 de juny del 2007. 

• Els Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública i la Fundació Ernest Lluch no es responsabilitzaran dels treballs que no hagin estat recollits abans del 30 de desembre del 2007. 

• Una còpia del treball premiat i, si és el cas, dels treballs amb menció honorífica, seran dipositats a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. 

• La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases. 

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU TELEFONAR AL 93 542 23 56 O CONSULTAR LES PÀGINES WEB: WWW.UPF.EDU/CPGP i WWW.FUNDACIOERNESTLLUCH.ORG.